Podróż patriotyczno-religijna na Wołyń

P R O G R A M

podróży patriotyczno-religijnej członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i członków środowisk patriotycznych z nami związanych, planowanej w dniu 24.10.2015r/ sobota / na Wołyń.

Cel wyjazdu:

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych oddanie czci poległych i zaginionym żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji AK w trakcie bitwy pod Jagodzinem w dniach 21-22.04.1944r.

Organizatorzy:

Zarząd Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie.

PROGRAM DO REALIZACJI:

- godzina 6.30 zbiórka uczestników podróży na parkingu marketu „TESCO” przy ulicy Lwowskiej w Chełmie, odjazd,
- godzina 7.00 przekroczenie granicy w przejściu granicznym w Dorohusku,
- godzina 8.00 przejazd na cmentarz wojenny w Rymaczach pow. Luboml,
- godzina 10.00 msza święta polowa w intencji poległych i zaginionych żołnierzy Dywizji
-godzina 11.00 przejazd na cmentarz w Lubomlu, modlitwa za spoczywających tam żołnierzy polskich i parafian, spacer po Lubomlu
- godzina 13.00-14.00 posiłek we własnym zakresie / camping k/ Lubomla/,
- godzina 14.00 wyjazd w kierunku granicy państwa,
- godzina 17.00 powrót do kraju.

Środek transportu: autokar- uczestników-50 osób .

1/. W skład kosztów wyjazdu wchodzi transport, ubezpieczenie NW, zakup wieńców i zniczy, opłata graniczna , koszty organizacyjne.

2/. Za zbiórkę pieniędzy i dokonanie stosownych opłat odpowiedzialna pani Regina Awtoniuk, tel. kontaktowy 505047978 . Zapisy przyjmowane będą do 20.10.2015r.

Prezes
Jan Markowski