Pamiętamy o tych co zgineli za Wolną i Niepodległą

W dniu 18 listopada w związku z obchodami Dnia Niepodległości grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej i oficerów Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 WDP AK w Chełmie tradycyjnie odwiedziła groby żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939r. Groby znajdują się na trasie walk grupy KOP gen. Orlik Ruckemanna w lasach włodawskich. Na początku podróży zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy pomniku KOP na Placówce Straży Granicznej Zbereże. Następnie zapalono znicze i odmówiono modlitwy za poległych na żołnierskich mogiłach w m. Osowa i Macoszyn Duży. W ramach integracji środowisk peregrynację zakończono przy ognisku.