XLI Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

XLI Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

W dniu 11.07.2021 roku, – zbiegającym się jednocześnie z „Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez Ukraińską Powstańczą Armię na ludności polskiej kresów wschodnich II RP”,– w sali konferencyjnej Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy ulicy Długiej, odbył się XLI Zjazd Delegatów Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Chełmskie Środowisko reprezentowali: Prezes Jan Markowski, delegat z urzędu, oraz Ewa Dąbska i Mariusz Knap, jako uprawnieni do wyboru władz Okręgu. Zgodnie z programem wyjazdu do Warszawy, w pierwszej kolejności grupa naszego Chełmskiego Środowiska w ilości 26 osób odwiedziła Cmentarz Powązkowski, zwyczajowo Stare Powązki – zabytkowa nekropolia znajdująca się przy ul. Powązkowskiej 1 w Warszawie – przywołując pamięć spoczywających tam zasłużonych dla narodu polskiego osobistości. Następnie nasza grupa udała się na „Kwaterę na Łączce”– miejscu pochówku przy murze cmentarnym Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie pomordowanych przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1945–1956, często w więzieniu mokotowskim. Na terenie Łączki znajduje się Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. O godzinie 13.00 we wspomnianej Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczysta msza w intencji ofiar ludobójstwa ukraińskiego na ludności polskiej. We mszy uczestniczyli przedstawiciele kół i środowisk z całej Polski z udziałem sztandarów. Dopiero o godzinie 16 rozpoczął się XLI zjazd delegatów Okręgu Wołyńskiego. W wyniku obrad tego zjazdu prezesem Zarządu Okręgu został wybrany Andrzej Mazurek. W skład Zarządu Okręgu wszedł również Jan Markowski, natomiast do Sądu Koleżeńskiego Mariusz Knap. W trakcie ww. obrad pozostali członkowie naszego środowiska złożyli wieniec i zapalili znicze na Skwerze Wołyńskim przy ulicy Gdańskiej pod pomnikiem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Po zrealizowaniu programu, który należy uznać za udany i obfity w wydarzenia, wróciliśmy do Chełma.

Mariusz Knap – wiceprezes