Odnowiono cmentarze wojenne w Rymczach i Bindudze

 

Jednym ze statutowych zadań Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej jest opieka i dbałość o miejsca pamięci narodowej jakimi są cmentarze i mogiły żołnierzy tej zasłużonej formacji zbrojnej okresu II wojny światowej. Dlatego też w dniu 28.05.2011r grupa weteranów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, młodych funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i młodzieży szkolnej dokonała odnowienia cmentarzy wojennych tej dywizji w Rymaczach i Bindudze. Na tych cmentarzach znajdują się szczątki około 130 żołnierzy tej Dywizji poległych w ostatniej fazie II wojny podejmując walkę o wyzwolenie naszej Ojczyzny w ramach akcji „Burza” na Wołyniu. W ramach wykonanych prac nałożono nowe powłoki ochronne na wojenne krzyże, pomalowano ogrodzenia, uporządkowano otoczenie cmentarzy. W ramach wykonywanych czynności prezes Jan Markowski zapoznał młodych uczestników tej akcji z historią tych miejsc pamięci narodowej. Podkreślić należy, że na zakup potrzebnych materiałów do renowacji wykorzystano fundusze przyznane przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Chełmie, oraz fundusze własne. Za włożony wysiłek należy się głębokie podziękowanie szczególnie dla młodzieży, która miała okazję zapoznać się z historią 27 Wołyńskiej Dywizji. W czasie wykonywanych czynności zostaliśmy odwiedzeni przez przedstawicieli rejonowej władzy wykonawczej w Lubomlu, oraz miejscowego duchownego prawosławnego opiekującego się rzymsko- katolickim cmentarzem parafialnym. Mamy nadzieje że podejmowane przez nas inicjatywy, przy zrozumieniu przez społeczeństwo ukraińskie budują oparte na zdrowych zasadach dobrosąsiedzkie stosunki międzyludzkie na pograniczu dwóch kultur. Następnym naszym wspólnym zadaniem jest rewitalizacja następnego cmentarza wojennego tej Dywizji w Bielinie k/Włodzimierza Wołyńskiego.
Jan Markowski