Cel wyjazdu: udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych, organizowanych przez metropolitę wołyńskiego, księdza biskupa Witalisa Skomarowskiego. Uroczystości odbędą się w miejscowości Kazimierka / ukr. Kuzmiwka/ powiatu kostopolskiego na Wołyniu. Uroczystości poświęcone pamięci około 60 tysiącom ofiar ludobójstwa na Polakach zrealizowanego w latach 1943-1944 przez UPA i tzw. „czerń” na Wołyniu.
Udział biorą:
- około 50 osobowa grupa członków Chełmskiego Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, oraz związanych z nami środowisk patriotycznych.

PROGRAM DO REALIZACJI:

- godzina 4.00 zbiórka uczestników podróży przy „TESCO” przy ulicy Lwowskiej w Chełmie, odjazd
- godzina 5.00, dojazd do Hrubieszowa, uzupełnienie grupy uczestników peregrynacji,
- godzina 5.30 przekroczenie granicy w Zosinie,
- godzina 11.00 czasu warszawskiego, dojazd do m. Kazimierka i udział w uroczystościach religijnych poświęconych pamięci ofiar ludobójstwa na Polakach w latach 1943-1944 i później. Oddanie hołdu ofiarom zbrodni.
-godzina 12.00 spotkania z uczestnikami uroczystości,
-godzina 13.00 zwiedzanie obiektów Rejonu Umocnionego „Sarny” / Małyńsk, rzeka Słucz i pozostałości po obiektach obronnych, Sarny,
- godzina 15.00-16.00 spożycie posiłku,
- godzina 23.00 planowany powrót do Polski

Środek transportu: autobus 50 osobowy, klimatyzowany .

1/. Koszt wyjazdu - w skład kosztów wchodzi eksploatacja środka transportu /IPN/, posiłek we własnym zakresie, zakup wieńca i zniczy, opłata graniczna, koszty organizacyjne.

2/ Zapisy przyjmuje skarbnik Ewa Dąbska – tel. kontakt. 500 124 605

U W A G A.
Wyjazd organizowany pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej.

Zarząd Środowiska