P R O G R A M

Cel wyjazdu: W związku ze zbliżającą 75 rocznicą bitwy pod Jagodzinem oddanie czci poległym, zaginionym i pomordowanym żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w czasie II wojnie światowej na kresach RP.

Organizatorzy:

Chełmskie Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Chełmie.

PROGRAM DO REALIZACJI:

- godzina 5.30 -zbiórka uczestników podróży na parkingu marketu „TESCO” przy ulicy Lwowskiej w Chełmie, odjazd,
- godzina 6.30 -przekroczenie granicy w przejściu granicznym w Dorohusku,
- godzina 11.00 - msza święta na cmentarzu wojennym w Zasmykach poświęcona pamięci bohaterskich żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, złożenie wieńców i zapalenie zniczy,
- godzina 13.00 - posiłek we własnym zakresie w Zasmykach - plener,
- godzina 13.30 – 14.30 pobyt w Kowlu- cmentarz legionistów polskich, zapalenie zniczy,
godzina 13.30 –przejazd na cmentarz do Rymacz, modlitwa złożenie wieńców i zapalenie zniczy na żołnierskich grobach ,
- godzina 16.30 wyjazd w kierunku granicy państwa ,
- godzina 18.00 powrót do kraju.

Środek transportu: autokar- uczestników-50 osób .

1/. W skład kosztów wyjazdu wchodzi transport, ubezpieczenie, zakup wieńców i zniczy, opłata graniczna, koszty organizacyjne.

2/. Za zapisy i zbiórkę pieniędzy, oraz dokonanie stosownych opłat odpowiedzialna pani Ewa Dąbska tel. 500 124 605 . Zapisy przyjmowane są do 22.04.2019r

Z up. Zarządu

Jan Markowski -prezes